Vyučující

Zaměstnanci

Jméno a příjmení Emailová adresa
Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., vedoucí katedry ales.skrivan@vse.cz
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., zástupce vedoucího katedry  martin.kovar@vse.cz
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec@vse.cz
Ing. Klára Fabianková, Ph.D., tajemnice katedry klara.fabiankova@vse.cz
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. zdenka.johnson@vse.cz
Ing. Petr Chalupecký 

(6/2018-8/2018 v dlouhodobé pracovní neschopnosti)

petr.chalupecky@vse.cz
Ing. Jakub Drábek  jakub.drabek@vse.cz
Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. daniel.vana@vse.cz
Markéta Lačíková, sekretariát lacikova@vse.cz

 

Externí vyučující

Jméno a příjmení Emailová adresa
Ing. Jana Švejdová jana.svejdova@vse.cz
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. pavel.dufek@vse.cz
Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. andrej.toth@vse.cz

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague