6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Pobyt profesorky Francine-Dominique Liechtenhan v Praze

Související stránky

Významná francouzská historička specializující se na ruské dějiny 18. až 20. století, profesorka  Université Paris-Sorbonne a členka Centre national de la recherche scientifique, Francine-Dominique Liechtenhan je autorkou monografií „La Russie entre en Europe.

Elisabeth Ire et la Succession d´Autriche 1740-1750, Paris 1997 (rusky: „Rossija vchodit v Jevropu. Imperatrica Jelizaveta Petrovna i vojna za Avstrijskoe nasledstvo 1740-1750“, Moskva 2000); „Le grand pillage: Du butin des Nazis aux trophées des Soviétiques“, Rennes 1998; „Le laboratoire du Goulag: 1918-1939“, Paris 2004; „Elisabeth Iere de Russie“, Paris 2007. Dlouhodobě spolupracuje s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze  při výzkumu novověkých ruských dějin. v roce 2005 se například zúčastnila mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, kterou  připravil kolektiv vedený F. Stellnerem.

V průběhu svého pobytu v Praze v dubnu 2011 působila jako hostující profesorka na Katedře hospodářských dějin, kde v rámci programu internacionalizaci výuky vedla kurz v německém jazyce „Stalinismus-Nazismus-Vergleich“, který se u studentů setkal s velkým ohlasem. Dne 13. dubna 2011 se zúčastnila mezinárodního kolokvia „Stalinismus/Stalinism“, kde uvedla sovětský dokument z roku 1987 „Vlasť soloveckaja. Sviditeľstva i dokumenty“. Ač byl film natočen ve stínu přetrvávající totalitní moci, částečné uvolnění cenzury v dané době umožnilo poodhalit veřejnosti krutost pracovních táborů na příkladě bývalého kláštera v Solovkách. V rámci kolokvia dále vystoupili František Stellner s příspěvkem „Sowjetischer Film und die Oktoberrevolution“ a Pavel Szobi s tématem „Papierové hlavy – Têtes de papier. Die Kunst in einem Dokument des Terrors“. Odborníci a studenti měli díky jejímu působení vynikající příležitost pro srovnání výukových metod na francouzských a českých univerzitách, jakož i výkladu nacistické a stalinské diktatury ve francouzské a české historické vědě.

Během svého pobytu v Praze poskytla rozhovory několika novinám a časopisům a využila fondy českých archivů a knihoven pro téma vědecké spolupráce mezi Francií a střední a východní Evropou v 19. století, dále v rámci heuristiky pro připravovanou biografii Petra Velikého a mezinárodní projekt o špionáži a výzvědných službách. Také přednesla dne 8. dubna 2011  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednášku Russlands Elisabethanisches Zeitalter. Jahrzehnte vergessener Reformen“. Vzbudila u posluchačů značnou pozornost, neboť zdůraznila nové pojetí úlohy rolnického obyvatelstva v ruské společnosti, jakož i opomíjené snahy o reformování trestního řádu a vrchnostenské správy v alžbětinském Rusku. Zabývala se také problémem zlepšení postavení žen v ruské společnosti a shrnula význam alžbětinských reforem.