6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Nový kurz 5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945

Související stránky

KHD připravila nový kurz 5HD345  Dějiny Velké Británie 1901-1945.

Přednáška Martina Kováře se věnuje dějinám Velké Británie na konci 19. a v první polovině 20. století. Pozornost bude věnována nejen politickým a hospodářským, ale i sociálním a kulturním proměnám ostrovního státu. Stranou nezůstane ani výklad o britské zahraniční politice a o vývoji Britského impéria.

Koná se v pondělí 14:30-16:00  v RB 209 a je zakončena zkouškou ECTS (3 kredity).