6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Nový kurz 5HD343 Státnost v éře absolutismu

Související stránky

KHD  připravila nový kurz  5HD343 Státnost v éře absolutismu.

Přednáška Ireny Kozmanové se věnuje vývoji státnosti v období raného novověku, s důrazem na 17. století. Na příkladech faktorů jako válka, ekonomika, náboženství, zámořské aktivity, diplomacie, dvorská veřejnost umožňuje pochopit specifika fungování státu v raném novověku a srovnat je s „moderním“ státem.

Koná se v pondělí 18:00-19:30  v SB 324 a je zakončena zkouškou ECTS (3 kredity).