6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurz 5HD326 v dubnu 2016 v čj

Související stránky

KHD NF pořádá v březnu a dubnu 2016 mimosemestrální kurz 5HD326 Globální problémy v historické perspektivě v českém jazyce.

(vyučující: PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.)

Zápis přes InSIS od 22. 2. do 6. 4. 2016. Výuka probíhá od 23.3. do 27.4. 2016 vždy v NB350.

23. 3. 16:15 – 17:45; 6. 4. 16:15 – 17:45; 11. 4. 18:00 – 19:30; 12. 4. 14:30 – 16:00; 13. 4. 16:15 – 17:45; 14. 4. 11:00 – 12:30; 15. 4. 10:00 – 11:30; 18. 4. 18:00 – 19:30; 19. 4. 14:30 – 16:00; 21. 4. 11:00 – 12:30; 25. 4. 18:00 – 19:30; 26. 4. 14:30 – 16:00; 27. 4. 16:15 – 17:45

Témata:

Seznámení s různými pojetími termínu „globální problém“, s jeho historickým vnímáním a zasazením do kontextu vývoje světové. ekonomiky v jednotlivých historických etapách.
Vymezení základních problémových okruhů, jimž bude věnován zbytek kursu.
Surovinové a jiné zdroje, jejich omezenost, vyčerpatelnost.
Populační růst a jeho souvislosti s ekonomickým růstem.
Životní prostředí, jeho historický vývoj a otázka závislosti na ekonomické aktivitě.
Problematika odpadů, historické souvislosti a základní trendy vývoje „odpadového hospodářství“.
Vývoj klimatu a otázka jeho souvislosti s ekonomickou aktivitou.
Chudoba a majetková nerovnost, vývoj v prekapitalistické a kapitalistické společnosti.
Problematika vztahu vyspělý a rozvojový svět resp. Sever – Jih, ekonomické, ekonomicko-historické a politické souvislosti.
Konflikty v širším slova smyslu a jejich vliv na ekonomickou výkonnost společnosti.
Věda a výzkum, jejich vliv na vytváření či řešení globálních problémů.
Tzv. globalizace a její vliv na ekonomickou výkonnost jednotlivých regionů, historický vývoj.
Alternativní pohledy na dlouhodobý ekonomický růst. 

Bližší informace v systému InSIS.