Knihovna KHD

Výpůjčky knih z knihovny KHD

Katedra hospodářských dějin půjčuje knihy výhradně zájemcům, kteří jsou řádně registrovániv knihovně VŠE (mají platný průkaz uživatele).  Tituly z knihovny KHD lze dohledat přes katalog knihovny VŠE. Výpůjční lhůta je maximálně 1 měsíc nebo maximálně na 1 semestr dle typu publikace.

Od 1.9.2016 se mění pravidla výpůjček knih z knihovny KHD. Výpůjčky budou registrovány na kontě vypůjčitele vedeného v  systému knihovny VŠE.

Výpůjčky od 1.9.2016  zajišťuje Ing. Petr Chalupecký ve svých konzultačních hodinách či po předchozí dohodě emailem chalupec@vse.cz.

POZOR! Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Petra Chalupeckého přebírá  v ZS 2018/19 funkci knihovníka Ing. Jakub Drábek (email: jakub.drabek@vse.cz, NB36).

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: