Katedra hospodářských dějin uspořádá dne 21. listopadu 2016 odborný workshop Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na světovou ekonomiku.

Katedra hospodářských dějin pořádá odborný workshop s názvem

 

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na světovou ekonomiku

 

dne 21. listopadu 2016 18:00–19:30 v místnosti SB 408.

 

Prezentované příspěvky odborného workshopu:

L. Nikodym – T. Nikodym – L. Tajovský: Vnímání politiky USA a hospodářská realita ve vybraných středoevropských státech

J. Brhelová: Od konfliktu ke kompromisu: Spojené státy americké a britské „impérium“ v letech 1945–1951

T. Pušová: Vliv USA na hospodářskou situaci Irska po druhé světové válce

J. Brhelová – P. Slabý: Zahraniční politika Spojených států amerických a její vliv na proces evropské integrace mezi lety 1945-1958

L. Nikodym – T. Nikodym – L. Tajovský: Ekonomická teorie 30. let v poslední krizi

 

Plakát workshop IGS 21.11.2016


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague