Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

Email: klara.fabiankova@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: 345NB

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin totalitních a autoritativních režimů, konkrétně Německa a Sovětského svazu ve 20. století.

V roce 2006 absolvovala program Hospodářská politika a správa na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a byl jí udělen titul Ing. Hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa, vedlejší specializace: Didaktika ekonomických předmětů. Úspěšně obhájila diplomovou práci na téma „Hospodářsko-politická spolupráce Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941“.

V roce 2014 úspěšně absolvovala doktorské studium na Katedře hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a byl jí udělen titul Ph.D. Studijní obor: Hospodářská politika s tématem disertační práce: „Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941“.

Od roku 2007 vyučuje na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty, VŠE v Praze. Od března 2013 zde působí na pozici  odborného asistenta.

V letech 2009-2015 absolvovala několikatýdenní výzkumné pobyty v Berlíně (Bundesarchiv Berlin, Humboldt Universität zu Berlin).

Je autorkou 2 monografií, dále autorkou nebo spoluautorkou více jak deseti původních prací v odborných (recenzovaných a impaktovaných) časopisech a sbornících, přispěla do několika recenzovaných kolektivních monografií, podílela se i na studijních materiálech, výzkumných zprávách a recenzích.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD200 Hospodářské dějiny

5HD201 Hospodářské dějiny

5HD408 Hospodářské a politické dějiny světa v 19.–20. století

5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů

5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu

5HP310 Bakalářský seminář

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Kolokvium „Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949“, Praha, 11/2019.

Kolokvium „Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období“, Praha, Česká republika, 9/2017.

Kolokvium „Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu„, Praha, Česká republika, 10/2016.

Kolokvium v rámci IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze „Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století“, Praha, Česká republika, 9/2015.

Kolokvium v rámci  IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze „Mezinárodní hospodářské vztahy střední Evropy v 1. polovině 20. století“, Praha, Česká republika , 9/2014.

Kolokvium v rámci IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze „Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945“, Praha, Česká republika, 6/2013.

Mezinárodní konference na Vysoké škole ekonomické v Praze „Role státu v německém  hospodářství ve 20. století“, Praha, Česká republika, 10/2011.

Konference Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě UK v  PrazePraha, Česká republika, 5/2009.

Mezinárodní doktorská konference na Universität Passau „Passau-Prager Kolloquium zur Neuesten Geschichte“, Passau, Německo, 6/2010.

Mezinárodní konference “Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968”, Praha, Česká republika, 11/2008.

Účast na řešení grantů

Grant IGS VŠE s názvem Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, řešen v roce 2019.

Grant IGS VŠE s názvem Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, řešen v roce 2017.

Projekt ESF s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, řešen 2017-2022.

Grant IGS VŠE s názvem Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, řešen  v roce 2016.

Grant IRS VŠE s názvem Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200, řešen v roce 2015.

Grant IGS VŠE s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století, řešen v roce 2015.

Grant IGS VŠE s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední  Evropy v první polovině dvacátého století”, řešen v roce 2014.

Grant IGS VŠE s názvem Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, řešen v roce 2013.

Grant OPPA ESF s názvem Učme se od učící se organizace, projekt probíhal v letech 2009-2011.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu, projekt probíhal v letech 2010 a 2011.

Grant Grantové agentury ČR s názvem Role státu v německém hospodářství ve 20. století, Grantová agentura České republiky, projekt byl řešen mezi lety 2009- 2011.

Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR s názvem Inovace výuky předmětu 5HD200 (cvičení), projekt probíhal v roce 2009.

Přehled publikační činnosti (výběr)

Publikace

FABIANKOVÁ Klára, Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Praha: Oeconomica, 2017. 164 s. ISBN 978-80-245-2223-4.

FABIANKOVÁ, Klára, aj. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2015. 168 s. ISBN 978-80-86781-29-7.

Původní práce v odborných časopisech (recenzovaných, impaktovaných)

JOHNSON Zdenka, FABIANKOVÁ Klára, Czechoslovakia and West Germany – A Convenient Trade Partnership? A Czechoslovak Point of View. Journal of European Economic History No. 3, 2010, s. 557-587. ISSN 0034-6799.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, Šik’s Reform in Monetary Economy in CSSR. Ekonomska misao i praksa, r. 20, č. 1, 2011, s. 139-159, ISSN 1330-1039.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka, Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let. Ekonomický časopis, r. 59, č. 7, 2011, s. 719-736, ISSN 0013-3035.

FABIANKOVÁ Klára, KASHAPOV Timur, Torgovo-ekonomicheskii i Sovetskojo Sojuza (Rossii) v period 1990-1992 gg., Politika i obshestvo, r. 6, č. 12, 2011, s.117-128.  ISSN 1812-8696.

FABIANKOVÁ Klára, KASHAPOV Timur, Torgovlja i ekonomičeskoje sotrudničestvo Germanii i SSSR v period s 1939 po 1941 gg., Nacionalnaja bezopasnosť,  r. 19, č. 2, 2012, s. 111–123. ISSN 2073-8560.

FABIANKOVÁ Klára, KASHAPOV Timur, JAKUBEC Ivan, Vliv rozpadu Sovětského bloku na československo-sovětské hospodářské vztahy v letech 1989–1992 , Slovanský přehled, r. 100, č. 1, 2014, s. 113–139. ISSN 0037-6922.

FABIANKOVÁ, Klára, Hospodářská spolupráce totalitních režimů na příkladu Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Dvacáté století – The Twentieth Century, r. 6, č. 2, 2014, s. 54–71. ISSN 1803-750X.

FABIANKOVÁ, Klára, The System of the Nazi Occupation Policy in the Soviet Territory as the Factor of Economic Gains? West Bohemian Historical Review, r. 6, č. 1, 2015, s. 101–114. ISSN 1804-5480.

FABIANKOVÁ, Klára, Search for Partnership: German-Soviet Political Relations on the Eve of the Second World War. Prague Papers on the History of International Relations, r. 18, č. 2, 2015, s. 102–126. ISSN 1803-7356.

FABIANKOVÁ, Klára, Německý okupační režim v letech 1941–1944 na příkladu zemědělské politiky na Ukrajině, in: Historický obzor 28, 9/10, 2017, s. 229-239. ISSN 1210-6097.

FABIANKOVÁ, Klára, The German agricultural reform of 1942 on the territory of the Reichskommissariat Ukraine and its significance, in: Revista Romana de Studii Eurasiatice XIII, no 1-2, 2017, s.109-130. ISSN 1841-477X.

FABIANKOVÁ  Klára, DRÁBEK, Jakub, K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava, in: LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, roč. 135, č. 2, 2019, s.81-83.

Kapitoly v kolektivních vědeckých monografiích

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, Discussion on Monetary Policy and Banking Reform in the Course of Economic Reform in CSSR in the Second Half of the 1960s. in: STELLNER František, aj.: Die wirtschaftliche und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Oeconomica, Praha: 2010, s. 195-212, ISBN 978-80-245-1672-1.

FABIANKOVÁ Klára, Německo-ruské hospodářské vztahy v letech 1939-41. Příspěvek ke studiu ekonomického vývoje totalitních režimů na počátku druhé světové války, in: Kovář M., Soukupová M. (ed.), Role státu v německém hospodářství I., FF UK 2009, s. 121-162. ISBN 978-80-7308-323-6.

FABIANKOVÁ Klára, Německé hospodářské cíle a operace Barbarossa, in: Kovář M., Soukupová M. (ed.), Role státu v německém hospodářství II., FF UK 2010, s. 171-198. ISBN 978-80-7308-398-4.

FABIANKOVÁ Klára, Německá hospodářská politika na okupovaném území Sovětského svazu v letech 1941-1943: Ekonomické cíle a (versus) realita, in: Soukupová M., Kovář M. (ed.), Role státu v německém hospodářství 20. století III., FF UK 2011, s. 141–170. ISBN 978-80-7308-400-4.

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka, Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EWG und dem RGW am Beispiel der ČSSR und BRD in den Jahren 1965-1985, in: Szobi P. (hrsg.),  Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert, SETOUTBOOKS.CZ 2012, s. 78–110. ISBN 978-80-86277-74-5.

FABIANKOVÁ Klára, Vývoj švédského sociálního státu po 2. světové válce, in: Stellner F. aj. (ed.), Hospodářské dějiny novověku,  SETOUTBOOKS.CZ 2012, s. 140–160. ISBN 978-80-86277-73-8.

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka, Hospodářská (ne)kooperace mezi zeměmi EHS a RVHP na příkladu Spolkové republiky Německo a Československa, in: SZOBI, Pavel a kol., Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, SETOUTBOOKS.CZ 2013, s. 177-201, ISBN 978-80-86277-78-3.

FABIANKOVÁ  Klára, Sovětské surovinové dodávky a jejich význam pro německou válečnou ekonomiku v letech 1939-1941, in: Chalupecký, P. a kol., Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, Praha: Agentura Pankrác 2015, s. 87-103. ISBN 978-80-86781-25-9.

FABIANKOVÁ  Klára, DRÁBEK, Jakub, K vývoji cukrovarnictví v Protektorátu Čechy a Morava, in: DRÁBEK, Jakub, Andrej TÓTH a Aleš SKŘIVAN ( ed.) CUKROVARNICKÝ PRŮMYSL jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice: Halama, 2017, s. 210-236. ISBN 978-80-87082-37-9.

FABIANKOVÁ Klára, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. K Šikově reformě a významu odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. in: TÓTH Andrej, SKŘIVAN Aleš ml. (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968,  Praha : Agentura Pankrác, 2018. s. 82-103, 275 s. ISBN 978-80-86781-37-2.

Učebnice, učební texty, příručky

FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, SZOBI Pavel, Prezentace na cvičení předmětu Hospodářské dějiny 5HD200 [online]. VŠE NF, Praha: 2009.

FABIANKOVÁ Klára, HAAS Jakub, CHALUPECKÝ Petr, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, Slovník základních termínů pro cvičení předmětu Hospodářské dějiny 5HD200. VŠE NF, Praha : 2009.

FABIANKOVÁ Klára, CHALUPECKÝ Petr, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, Antologie textů k hospodářským dějinám [online]. VŠE NF, Praha: 2009.

FABIANKOVÁ, Klára, JOHNSON, Zdenka. Terminologický slovník k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200. [online]. Praha : KHD NF VŠE, 2015. 71 s. Dostupné zde

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. Prezentace, handouty, evaluační dotazník k předmětu 5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu. Praha : VŠE NF, 2017, 2018.

FABIANKOVÁ Klára, JAKUBEC Ivan. Prezentace, handouty, k předmětu 5HD408 . Hospodářské a politické dějiny světa v 19.-20. století. Praha : VŠE NF, 2017, 2018, 2019.

Recenze

FABIANKOVÁ Klára, CHALUPECKÝ Petr, A Unique Anthology of the Economic History, in: Prague Economic Papers, č. 3, VŠE 2009, s. 283-288.

FABIANKOVÁ Klára, Wirtschaftsgeschichte in der Tschechischen Republik Anfang des 21.
Jahrhunderts [online], URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2071.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: