Ing. Jana Švejdová

Email: jana.svejdova@vse.cz

Kancelář: 36NB; 345NB

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 4314

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin Velké Británie ve 20. století. Mezi další oblasti odborného zájmu patří hospodářský a politický vývoj Československa v letech 1918–1948.

V roce 2013 zakončila studium magisterského studijního programu hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20.století na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze Vedlejší specializaci absolvovala na Fakultě financí a účetnictví. Výzkum realizovaný v rámci diplomové práce byl věnován ekonomickým příčinám zhoršení mezinárodního postavení Velké Británie v letech 1945–1951.

Od roku 2013 je studentkou doktorského studia na Katedře hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze (téma disertační práce je vývoj britské hospodářské politiky v druhé polovině čtyřicátých let 20. století).

V letech 2013-2017 absolvovala řadu krátkodobých výzkumných pobytů v Londýně (National Archives of UK, London School of Economics and Political Science, British Library).

Od roku 2014 vyučuje na Katedře hospodářských dějin na VŠE v Praze.

Je autorkou nebo spoluautorkou dvou studií publikovaných v odborných vědeckých periodikách s impaktním faktorem, dvou studií publikovaných v odborných recenzovaných vědeckých periodikách, sedmi příspěvků v kolektivních monografiích a dvou příspěvků v recenzovaných sbornících z  vědeckých konferencí. Pravidelně se účastní grantových projektů řešených Katedrou hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD250 Economic History

5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments

5HD391 From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Konference doktorandů – FF ZČU v Plzni, FF ZČU, Plzeň, květen 2016

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj, Praha, listopad 2016

Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů, Vysoká škola finanční a správní, z. ú.,Praha, prosinec 2015

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století v první polovině 20. století, Praha, září 2015

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, Praha, prosinec 2014 a prosinec 2015

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století, Praha, září 2014

Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, Vysoká škola finanční a správní, z. ú., Praha, prosinec 2014

Účast na řešení grantů, projektů

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, Praha, projekt řešen 2017

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Hospodářská Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj, Praha, listopad 2016, projekt řešen 2016

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, projekt řešen 2014–2015

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století v první polovině 20. století, projekt řešen 2015

Grant Interní rozvojové soutěže VŠE v Praze s názvem Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200, projekt řešen 2015

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, projekt řešen 2014

Přehled publikační činnosti (výběr)

Kapitoly v kolektivních monografiích

BRHELOVÁ, J., Od konfliktu ke kompromisu: Spojené státy americké a britské „impérium“ v letech 1945–1950 , in: TAJOVSKÝ, L., Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice 2016, s. 33–45.

BRHELOVÁ, J. – SLABÝ, P., Zahraniční politika Spojených států amerických a její vliv na proces evropské integrace mezi lety 1945–1958, in: TAJOVSKÝ, L., Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice 2016, s. 67–106.

BRHELOVÁ, J., Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v letech 1945–1948 (Economic relations between Czechoslovakia and the United Kingdom in 1945–1948), in: CHALUPECKÝ, P., Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v letech 1945–1948, Praha 2015, s. 121–134.

BRHELOVÁ, J. – FABIANKOVÁ, K., Konec velmoci a impéria: K vnitropolitickým příčinám úpadku velmocenského postavení Velké Británie po druhé světové válce (1945–1951), in: TUMIS, S. – KOURA, J. – SOUKUP, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha 2015, s. 172—184.

Původní práce v odborných časopisech (recenzovaných, impaktovaných)

BRHELOVÁ, J. – NIKODYM, L. – NIKODYM, T., Ekonomické rozhodnutí nebo politická nutnost? Ekonomické aspekty znárodnění ve Velké Británii v letech 1945–1951, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 1/2015, s. 93–108.

NIKODYM, T. – NIKODYM, L. – BRHELOVÁ, J., Antonín Basch and the Economic Nature of WWII: A Liberal Approach, in: History of Economic Ideas, 2016, vol. XXIV, no. 2, pp. 141–164

NIKODYM, L. – NIKODYM, T. – BRHELOVÁ, J., J. G. Hülsmann a alternativní přístup k řecké dluhové krizi, in: Socioekonomické a humanitní studie/Studies of Socio-Economics and Humanities),  2016, vol. 6, no. 2, s. 40–51.

DRÁBEK, J. – BRHELOVÁ, J., „Bílé zlato“ a prosperita meziválečného Československa, in: Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, sv. 133, č. 1, s. 31–33.

Ostatní

BRHELOVÁ, J. – HALÍKOVÁ, P., Communist educational policy (1948–1960): Long-term goals, reccuring failures and the Reconstruction in 1960, in: Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015), Praha 2015.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: