Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 6. února 2019, v 9 hodin, v NB345 (na Žižkově).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3)  se bude konat dne 5. února 2019, v 9 hodin, v NB345 (na Žižkově) a  státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat dne 5. února 2019, v 9 hodin, v NB345 (na Žižkově).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v lednu nebo únoru 2019,  musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 17. prosince 2018.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 17. prosince 2018pokud chtějí obhajovat v lednu nebo únoru 2019. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 4. února 2019, v 10 hodin, v SB308 (na Žižkově).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: