Doktorandi

Jméno a příjmení

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

Ing. Jana Švejdová (roz. Brhelová)

xbrhj00@vse.cz

5

Analýza hospodářské, sociální a zahraniční politiky labouristické vlády v letech 1945-1951

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Tereza Burianová

 tereza.burianova@vse.cz

2

Protektorát Čechy a Morava jako zbrojní základna nacistického Německa

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Jan Brožek

xbroj26@vse.cz

5

Financování sportu v období první republiky (1918-1938)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

přerušeno

Ing. Jakub Drábek  jakub.drabek@vse.cz 4  K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství do konce druhé světové války prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  prezenční

Ing. Jan Hladík

xhlaj47@vse.cz

2

Provádění sociální péče v Českých zemích v letech 1938–1945

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

Ing. Petra Holeňová (roz. Halíková)

xhalp13@vse.cz

4

Vliv normalizace na výuku ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

přerušeno

 Ing. Jiří Havránek

jhavj61@vse.cz 1   Vliv československých reformních snah v druhé polovině 60.let 20.století na hospodářskou spolupráci ze zeměmi RVHP  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  prezenční

Ing. Petr Chalupecký

petr.chalupecky@vse.cz

5

Od reformy k reformě: měnová politika Československa v letech 1945-1953

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

přerušeno

Ing. Radim Ječný

xjecr01@vse.cz

3

 Duchcovsko-podmokelská dráha 1918-1938

Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

prezenční
Ing. Filip Koch kocf01@vse.cz 2  Analýza financování bytové výstavby v Československu v 1918-1938  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan,Ph.D.   prezenční
 Ing. Marek Korejs   xkorm58@vse.cz  2  Ropa jako politický nástroj v chavistické Venezeule (1999-2017)  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  prezenční
 Ing. Tomáš Kremr xkret02@vse.cz  3 Přechod na mírovou ekonomiku u nástupnických států (srovnání Rakouska a Československa) po roce 1918  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  prezenční

Ing. Tomáš Nikodym

xnikt00@vse.cz

5

Demokracie, vlastnictví a svoboda: Vývoj ekonomicko-politického myšlení Edvarda Beneše

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

Ing. Lukáš Nikodym

xnikl03@vse.cz

4

Hospodářsko-politické aspekty sporu o metodu: Vliv ekonomického myšlení na tvorbu hospodářské politiky v rámci Rakousko-Uherska a nástupnických států (Rakouska a Československa)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Tereza Pušová  xpust03@vse.cz 4 Irsko mezi „nepokoji“ a válkou. Příspěvek ke studiu vývoje irské ekonomiky a politiky ve dvacátých a třicátách letech dvacátého století  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. kombinovaná

Ing. Petr Slabý

xslap22@vse.cz

4

Historie britského euroskepticismu

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

přerušeno

Ing. Martin Vavrek

 xvavm11@vse.cz

2

Hospodářská obnova Československa 1945-1948

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: