5HD382 Chapters in Economic History: Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises, course in English

Katedra hospodářských dějin NF pořádá mimosemestrální kurz v angličtině pod názvem 5HD382 Chapters in Economic History na témaSouthern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises”, který odpřednáší Prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria, Itálie). Kurz se koná denně od 5. do 9. prosince 2016.

5HD382 Chapters in Economic History: „Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises“. The course  will be taught in English. The instructor will be Prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria, Italy).

Průběh výuky (Lectures schedule):

  1. 12. – 9. 12. 2016, daily 16:15-19:30, room RB546

Course contents

 

See syllabus on InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague