-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5HD382 Chapters in Economic History: Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises, course in English

Související stránky

Katedra hospodářských dějin NF pořádá mimosemestrální kurz v angličtině pod názvem 5HD382 Chapters in Economic History na témaSouthern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises”, který odpřednáší Prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria, Itálie). Kurz se koná denně od 5. do 9. prosince 2016.

5HD382 Chapters in Economic History: „Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises“. The course  will be taught in English. The instructor will be Prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria, Italy).

Průběh výuky (Lectures schedule):

  1. 12. – 9. 12. 2016, daily 16:15-19:30, room RB546

Course contents

  • General course introduction. Introduction: Why Southern Europe?
  • Openings and closures: Southern Europe, 1945-1955.
  • Twenty Glorious Years? Southern Europe, 1955-1974.
  • Transitions: Southern Europe, 1975-1991.
  • Roots of the Crises: Southern Europe, 1991-2007.
  • 2007 and after: Southern Europe in perspective.

 

See syllabus on InSIS.