5HD381 Chapters in Economic History : РоссииЭкономическое и политическое развитие (1985 – 2010), course in Russian

Katedra hospodářských dějin NF pořádá mimosemestrální kurz v ruském jazyce pod názvem 5HD381 Chapters in Economic History na téma “Hospodářský a politický vývoj Ruska (1985 – 2010), který odpřednáší  Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Státní technická univerzita J. Gagarina v Saratovu, Rusko). Kurz se bude konat  denně od 31. října do 4. listopadu 2016.

5HD381 Chapters in Economic History: Russia’s economic and political development (1985 – 2010). The course  will be taught in Russian. The instructor will be Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (State Technical University of J. Gagarin, Saratov, Russia).

Průběh výuky (Lectures schedule):

  1. 10. – 4. 11. 2016, daily 16:15-19:30, room NB457

Course content

See syllabus on InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague