6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
5HD381 a 5HD382 mimosemestralni kurzy KHD upozornění

Související stránky

KHD bude pořádat v LS 2015 mimosemestrální kurzy 5HD381 a 5HD382 Kapitoly z hospodářských dějin, které budou lektorovat zahraniční (hostující) profesoři v cizím jazyce. Obsah (sylabus) a termíny obou kurzů budou aktualizovány  až v průběhu letního semestru. Zápis předmětů bude možný několik týdnů před skutečným konáním kurzů. Studenti by se v době řádných registrací a zápisů neměli registrovat, ani zapisovat, ačkoliv jim to systém ISIS umožní.