1. týden

1. přednáška

Význam hospodářských dějin. Hlavní rysy hospodářství v raném novověku. Vybrané teorie vzniku kapitalismu.

Klíčová slova k přednášce.

 

1. přednáška

Hospodářské souvislosti zámořských objevů obecně. Hospodářský vývoj Anglie, Nizozemí, Portugalska a Španělska v 16. a 17. století.

Klíčová slova k přednášce.

 

1. cvičení

Srovnání fungování středověké a raně kapitalistické ekonomiky.

Základní texty*

  • FISHER, J. R., Economic Method and Economic History: An Historian’s View, in: Methodus, 1991, June, pp. 102–107. pdf
  • GRAS, N. S. B., The Present Condition of Economic History, in: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 34, No. 2 (Feb., 1920), pp. 209-224. pdf
  • JINDRA, Z. a kol., Co jsou hospodářské a sociální dějiny. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, Praha: Karolinum 1997, s. 27-42. pdf
  • McCLOSKEY, D. N., Fogel and North: Statistics and Dynamics in Historical Economics, in: Scandinavian Journal of Economics 1994, Vol. 96, No. 2, pp. 162–166. pdf
  • OPATRNÝ, J., Dlouhá cesta ke kolapsu, Konec říše, nad níž nezapadalo slunce, in: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia, 2011, s. 377-426. pdf
  • SOLOW, R. M., Economic History and Economics, in: The American Economic Review, 1985, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1985), pp. 328-331. pdf
  • STANĚK, K. Soupeření Portugalců a Nizozemců o monopol v obchodu s kořením, 1601-1669, in: Historický obzor, 2011. VII.–VIII., s. 146–155. pdf
  • VOKOUN, M., Cliometrie, in: KOZMANOVÁ, I. aj., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2013, s. 127–153. pdf
  • ZWETTLER, O. Tordesillaská smlouva z roku 1494, in: Historický obzor, 1995, 1, s. 5–7. pdf

Doplňkové texty*

  • NEWITT, M. The First European Maritime Empire, in: Portugal in European and World History, pp. 67-81.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.