1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

 

Vybrané nejnovější publikace (monografie, kolektivní monografie, aj.)

VÁŇA, Daniel, Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád (1918 – 1925) na pozadí přijatých bankovních zákonů. Praha, 2016.
TAJOVSKÝ, Ladislav a kol. , Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, Praha, 2016.
SKŘIVAN, Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. Hamburg, 2016.

FABIANKOVÁ, Klára a kol., Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha, 2015.

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.), Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, Praha, 2014, 240 s.  ISBN 978-80-245-2068-1.(Další autoři: DVOŘÁKOVÁ Markéta, HALÍKOVÁ Petra, HUBENÝ David, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka, KOČVAR Jan, NOVOTNÝ Lukáš, KUBÁTOVÁ Věra, SZOBI Pavel, ZÁVODSKÝ Porokop).

CHALUPECKÝ, Petr a kol., Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, Praha, 2015.

TAJOVSKÝ, Ladislav, Hospodářská politika USA mezi světovými válkami, České Budějovice, 2014.

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš st., NOVOTNÝ, Lukáš, KOČVAR, Jan, Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914, Praha, 2014.

SZOBI, Pavel a kol., Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, Davle, 2014.

TAJOVSKÝ, Ladislav, Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu, České Budějovice, 2013.

SOBĚHART, Radek a kol., Hospodářské dějiny Československa 1918-1992, Praha, 2013.

STELLNER, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main,  2012.

STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, 2012.

SZOBI, Pavel u.a., Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert, Praha, 2012.

STELLNER, František. Rusko a střední Evropa v 18. století, 2. díl. Praha, 2012.

JOHNSON, Zdenka, CZESANÝ, Slavoj, Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí, Praha, 2012.

STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. The Economic and Political Implications of the Milestones of 1848-1968, Praha, 2010 (Studie k hospodářským dějinám 2).

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek (ed.), Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze,  2009 (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010).

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, ŠTEMBERK, Jan, Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, Praha, 2009.

SKŘIVAN ml., Aleš, Československý vývoz do Číny 1918-1992, Praha, 2009.

PRŮCHA,Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, Období 1945-1992, Brno, 2009.

STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha, 2009.