Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Související stránky

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat nejdříve v červnu 2017.

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2)  se budou konat nejdříve v červnu 2017.

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v červnu 2017musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 12. května 2017.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Obhajoby bakalářských prací  se budou konat nejdříve v červnu 2017. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 12. května 2017, pokud chtějí obhajovat v červnu 2017. Mají povinnost vložit práci do systému ISIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat nejdříve v červnu 2017.

 Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.