Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Související stránky

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 15. září 2017 od 9:00 v NB345 na Žižkově.

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2)  se budou konat dne 14. září 2017 od 9:00 v NB345 na Žižkově.

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v září 2017musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 21. srpna 2017.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 21. srpna 2017, pokud chtějí obhajovat v září 2017. Mají povinnost vložit práci do systému ISIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 12. září 2017 od 9:30 na Žižkově (SB234). Na obhajoby DP se bude možné přihlásit od 1.9.2017.

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS, na nejbližší termíny státních zkoušek se bude možné přihlásit od 1.9.2017.