Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Související stránky

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat v červnu 2018.

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a  státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat v červnu 2018.

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v červnu 2018musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 11. května 2018.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 11. května 2018, pokud chtějí obhajovat v červnu 2018. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat v červnu 2018.

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.