Závěrečné práce

Informace a přehled témat závěrečných prací pro studenty.

Formuláře potřebné k odevzdání bakalářských a diplomových prací

 

Bakalářská práce na Katedře hospodářských dějin

 

Diplomová práce na Katedře hospodářských dějin

 

 

Obhajoba diplomové práce ve studijním oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů (jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta).

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague