Veřejné zasedáni Vědecké rady Národohospodářské fakulty

VR NF VŠE - 5.11.2014-PLAGAT FINAL , jpeg