UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ LHŮTY UKONČENÍ STUDIA

Související stránky

dle Studijního řádu VŠE je student povinnen splnit všechny své studijní povinnosti ve lhůtě do 1 roku od konce semestru, ve kterém byla splněna podmínka pro skládání státní zkoušky ze studijního oboru.