Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

27.9.2017 - Startup Festival

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Udělení čestné vědecké hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA R. H. Thalerovi

Související stránky

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze  prof. Ing. Hana Machková, CSc. a děkan Národohospodářské fakulty doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. si Vás dovolují pozvat na slavnostní zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA panu Richardu H. Thalerovi, profesorovi behaviorálních věd a ekonomie na University of Chicago, Booth School of Business.

Zasedání se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 16.00 hodin ve Vencovského aule VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Bližší informace viz http://nf.vse.cz/.