Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

Specializuje se na výzkum hospodářských a politických dějin Československa, Slovenska a východního bloku. Od roku 2016 externě přednáší  na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

V roce 2007 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie.

V roce 2013 absolvoval doktorské studium na Ústavu světových dějin FF UK na oboru historie/obecné dějiny s tématem disertační práce „K ekonomickému a politickému vývoji Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. století“.

Od roku 2007 do roku 2016 učil na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Absolvoval semestrální studijní pobyt na Freie Universität Berlin (2006/2007) , dvouměsíční pobyt na Universität Wien (2007) a semestrální pobyt na Universidade de Coimbra/Fundação Calouste Gulbenkian (2011).  Dále uskutečnil krátkodobé badatelské pobyty na University of Texas at Austin, University of New Orleans, Freie Universität Berlin, Universität Hamburg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Universität des Saarlandes a Ludwig-Maximilians-Universität München.

V letech 2013 a 2014 byl členem hodnotící komise Radomír Luža Prize.

Je hlavním autorem 3 kolektivních odborných monografií, autorem nebo spoluautorem 27 původních prací v kolektivních odborných monografiích, odborných časopisech a sbornících, 3 populárně vědeckých článků v historických časopisech, spoluautorem 1 učebnice, 1 příručky, autorem 3 zpráv a 7 recenzí, autorem jedné odborné revize, spoluautorem 1 bibliografie.

Výuka na Národohospodářské fakultě

5HD375 History of Latin America after 1945

 

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.–25. listopadu 2005, Praha

Konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“, 9. listopadu 2007, Praha

Mezinárodní kolokvium „Na cestě k první světové válce/Auf dem Wege zum Ersten Weltikrieg“, 16. května 2008, Praha

Mezinárodní konference „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968“, 20.-21. listopadu 2008, Praha

Mezinárdoní kolokvium „Svět po první světové válce“, 22. května 2009, Praha

Mezinárodní workshop „Sowjetische Wirtschaftsstrategien im Frühen Kalten Krieg – Österreich im internationalen Vergleich“. 25. května 2009, Graz

Mezinárodní kolokvium Katedry nových a nejnovějších dějin Universität des Saarlandes, 24. července 2009, Saarbrücken

Mezinárodní kolokvium „Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert“, 13. listopadu 2009, Praha

Konference „Conference Europe at Sixty: 1949-2009“, 20. listopadu 2009, Praha

Mezinárodní kolokvium „ČS(S)R – NDR 1949-1989. Vztahové dějiny na začátku výzkumu“, 26. – 28. listopadu 2009, Greiz

Mezinárodní kolokvium „Passau-Prager Kolloquium zur Neuesten Geschichte“, 10. června 2010, Passau

Mezinárodní kolokvium Katedry nových a nejnovějších dějin Universität des Saarlandes, 25. října 2010

Mezinárodní kolokvium 2. Sitzung des Arbeitskreises „Ostdeutsche Unternehmen im Transformationsprozess“ der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. , 3. března 2011, Halle

Mezinárodní kolokvium „Stalinismus/Stalinism“, 13. dubna 2011, Vysoká škola ekonomická v Praze

Mezinárodní konference „Role státu v německém hospodářství ve 20. století“, 7. Října 2011, Univerzita Karlova v Praze

Mezinárodní workshop „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“, 25.-26. listopadu 2012, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Mezinárodní kolokvium „Die DDR und die ČSSR im historischen Vergleich“, 9.-11. listopadu 2012, Greiz

Mezinárodní konference „Loopholes in the Iron Curtain“, 18.-19. duben 2013, Universität Wien

Mezinárodní konference „Socialist Visions and Policies on European Cooperation“, 23.-25. květen 2013, European University Institute, Firenze

Workshop IGS IG503013 „Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945“, 3. červen 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze

Kolokvium „Ke studiu dějin vysokého školství po druhé světové válce“, 15.-16. říjen 2013, Univerzita Hradec Králové

Kolokvium GAČR P410/13-19331S „Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století“, 22. listopad 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze

Mezinárodní seminář „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“, 29. listopad 2013, Universität Passau

Mezinárodní konference „Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60. léta 20. století)“, 10. října 2014, Univerzita Karlova v Praze

Mezinárodní kolokvium „Místa paměti v česko-německých dějinách“, 27. listopadu 2014, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mezinárodní konference „Entangled Transitions: Between Eastern and Southern Europe, 1960s-2014“, 8.-10. prosince 2014, University of Leuven

Přehled publikační činnosti

Diplomová práce (Mgr.). Politický a hospodářský vývoj vybraných zemí RVHP v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, Praha 2007 (manuskript)

Diertační práce (Ph.D.). K ekonomickému a politickému vývoji Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. století (manuskript)

Příručky, učebnice, učební texty, skripta

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, SZOBI, Pavel. Čítanka textů k hospodářským a sociálním dějinám, 2006, doplňující materiál ke skriptům STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.–20. století), Praha 2006,(spoluautor, 20 %), dostupné online

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, ŠTERNBERK, Jan. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992, Praha 2009

Kolektivní vědecké monografie (hlavní autor)

SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert, Prag 2012.

SZOBI, Pavel a kol., Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, Praha 2014, 235 s. ISBN 978-80-86277-78-3.

SZOBI, Pavel, aj. Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. Praha : Setoutbooks.cz, 2015. 156 s. ISBN 978-80-86277-79-0.

Původní odborné práce

SZOBI, Pavel. Vergleich der Energiepolitik in der DDR und der ČSSR in den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in:  SKŘIVAN, Aleš, SUPPAN, Arnold (ed.). Prague Papers on the History of International Relations. Praha, Wien, 2009, s. 479-490.

SZOBI, Pavel, TAJOVSKÝ, Ladislav. Die Vereinigten Staaten in den zwanziger Jahren: Zu den Ursachen der Großen Wirtschaftskrise, in SKŘIVAN, Aleš, SUPPAN, Arnold (ed.). Prague Papers on the History of International Relations. Praha, Wien, 2009, s. 577-586.

SZOBI, Pavel. K vývoji konzumní společnosti v Německé demokratické republice na příkladu spotřeby kávy, in: SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martina (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (I), Praha 2009, s. 179-194.

SZOBI, Pavel. Hospodářská situace NDR v sedmdesátých letech 20. století a role obchodů Intershop v rozvoji konzumní společnosti, in: SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martina (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (II), Praha 2010, s. 239-258.

SZOBI, Pavel. Možnosti a hranice konzumní společnosti v Německé demokratické republice, in: SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martin (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (III), Praha 2011, s. 235-261

KOZMANOVÁ, Irena, SZOBI, Pavel. Zaměstnanost žen v pohledu dvou německých států v první polovině padesátých let 20. století, in: SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martin (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (III), Praha 2011,  263-282.

SZOBI, Pavel. Komparace energetické politiky NDR a ČSSR na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Acta Oeconomica Pragensia, 2/2010, s. 73-83.

SZOBI, Pavel. Pomoc Rady vzájemné hospodářské pomoci „rozvojovým zemím”: Příklad Německé demokratické republiky a Etiopie. Dvacáté století – The Twentieth Century, 1/2010, s. 79–90.

SZOBI, Pavel. „Überholen ohne einzuholen”. Die DDR-Wirtschaft, Wachstumkrise und ihre politischen Folgen nach 1968. In: STELLNER, František, aj. Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. Praha : Oeconomica, 2010, s. 245–249.

TAJOVSKÝ, Ladislav, SZOBI, Pavel. American Policy Towards Europe in the Beginning of the Cold War. The Twentieth Century – Dvacáté století, 2/2010, s. 17-20.

SZOBI, Pavel. Die Tschechoslowakei im RGW, in: IBER, Walter I., – RUGGENTHALER, Peter (Hg.). Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie, Innsbruck: Studienverlag 2011, s. 99-110.

SZOBI, Pavel. Vliv odstranění soukromého podnikání na nabídku spotřebního zboží v Německé demokratické republice v70. a 80. letech 20. století, in: STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, s. 161-180.

SZOBI, Pavel. Wohlfahrtsstaat im Realsozialismus: Zu einigen Problemen der Sozialpolitik in der DDR in den 70er und 80er Jahren, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt/Main 2012, s. 151-161.

SZOBI, Pavel. Vliv odstranění soukromého podnikání na nabídku spotřebního zboží v NDR  v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, in: STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, s. 161-180.

SZOBI, Pavel, Konsumentwicklung in der DDR am Beispiel des Kaffeeangebots, in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19.-202. Jahrhundert, Prag 2012, s. 111-121.

SZOBI, Pavel, Konsumsozialismus am Beispiel der DDR und der ČSSR in den 1970er und 1980er Jahren, in: REZNIK, Milos, ROSENBAUM, Katja, Die DDR und die ČSSR im historischen Vergleich, Berlin 2013, s. 49-62

SZOBI, Pavel, Cold War Prague as The Communist Geneva: The Case of Portuguese Communists in Czechoslovakia, in: ECHTINGER, Martin u.a. (Hrsg.), Reassessing History from Two Continents. Festschrift Günter Bischof, Innsbruck 2013, s. 185-198

SZOBI, Pavel, Role devizových prostředků a nových technologií pro hospodářství NDR v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. Století, in: SZOBI, Pavel a kol, Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, Praha 2013, s. 143-176

SZOBI, Pavel, Proč před 60 lety vznikla Vysoká škola ekonomická v Praze? Dějiny a současnost 35, 2013, 8, s. 36-37

STELLNER, František, SZOBI, Pavel, K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze. Politická ekonomie 61, 2013, 4, s. 307-315.

SZOBI, Pavel, Between ideology and pragmatism: ČSSR, GDR and West European companies in the 1970s and 1980s. European Review of History 21, 2014, 2, s. 255-269.

SZOBI, Pavel, A Checoslováquia e o Conselho para Assistência Económica Mútua na PolíticaExterna da UniãoSoviéticaapós a Segunda Guerra Mundial. Revista Portuguesa de História. 2014. sv. 45, s. 378-388.

SZOBI, Pavel. Založení a počátky vysoké školy ekonomické v Berlíně, in: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 231–240. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SZOBI, Pavel. Vznik Vysoké školy ekonomické v Praze a personální otázka, in: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 123–134. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SZOBI, Pavel, Portugalci v „komunistické Ženevě”: Praha jako středisko antisalazaristické opozice (1948-1974). Soudobé dějiny. 2014, roč. XXI, č. 4, s. 609–634. ISSN 1210-7050.

SZOBI, Pavel, A Checoslováquia e o Conselho para Assistencia Económica Mútua na Política Externa da Uniao Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Revista Portuguesa de História. 2014, roč. 45, č. 45, s. 379–392.

SZOBI, Pavel, „Krasnyj monastyr” na Špree: sovetizacija vysšego obrazovanija v GDR (na primere Vysšej školy ekonomiki v Berlině), in: KOVALEV, Michail Vladimirovič. Istoričeskaja pamjať i stratěgii rossijsko-německogo mežkuľturnogo dialoga. Saratov : Izdatělstvo CITY, 2015, s. 184–199. 254 s. ISBN 978-5-7433-2823-9.

SZOBI, Pavel, Entry of West German Investments into the Czechoslovak Economy in the 1970s through the Example of the Company Schwarzkopf AG. Littera Scripta [online]. 2015, roč. 8, č. 2, s. 116–124. ISSN 1805-9112. Dostupné z: http://portal.vstecb.cz/publishingportal/stahnout/verejne/dokument-kolekce/104.

SZOBI, Pavel, Salazarovo Portugalsko: Fašizmus bez fašistov. Politologické fórum. 2015, roč. 4, č. 1, s. 46–61. ISSN 1338-6859.

Zprávy, bibliografie

Mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“ (Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století), Praha 24.–25. listopadu 2005, in: Český časopis historický 104, 2006, č. 3, s. 707–710

Mezinárodní kolokvium „Na cestě k první světové válce/Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg“, Praha, 16. května 2008, in: Český časopis historický, 106, 2008, č. 4, s. 977-978

JAKUBEC, Ivan, KOZMANOVÁ, Irena, SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, SZOBI, Pavel. Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám  20. století, Praha 2011, http://khd.vse.cz/menu.php?id=1

Profesorka Francine-Dominique Liechtenhanová v Praze, in:  Dvacáté století  3, 2011, č. 1, s. 223

Recenze

Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005, in: Český časopis historický 104, 2006, č. 1, s. 175–177

Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, Nr. 3, K hospodářským dějinám 20. století, hrsg. von František Stellner und Martin Kovář, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005, in: Český časopis historický, 104, 2006, č. 1, s. 175–177

MUELLER, Wolfgang; SUPPAN, Arnold; NAIMARK, Norman M.; BORDJUGOV, Gennadij [Hg.]: Sowjetische Politik in Österreich 1945–1955. Dokumente aus russischen Archiven. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2005, in: Soudobé dějny, 13, 2006, 3–4, s. 62

JAKUBEC, Ivan, JINDRA, Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006 (recenze, spolu s F. Stellnerem), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2007, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, Praha 2007, s. 374-378

SZOBI, Pavel: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007 (Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, No. 7, Fifty Years of Economic History. Collection of Studies Dedicated to the 75th Birthday of Profesor Václav Průcha, ed. František Stellner, Prague, University of Economics, Prague, 2007); In: Prague Papers on History of International Relations. 1. vyd. 2007, Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, Universität Wien; s. 522-524.

Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, Německé hospodářské dějiny (Die deutsche Wirtschaftsgeschichte), hrsg. von František Stellner und Radek Soběhart, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2008, in: Prague papers on the history of international relations, 2008, s. 639–641

JAKUBEC, Ivan. Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg. Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945–1989, Praha 2007, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers 8, 2007–2008, Praha 2008 s. 272–275