Doktorandi

Jméno a příjmení

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

Ing. Jana Brhelová

xbrhj00@vse.cz

4

Analýza hospodářské, sociální a zahraniční politiky labouristické vlády v letech 1945-1951

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Jan Brožek

xbroj26@vse.cz

4

Financování sportu v období první republiky (1918-1938)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Jakub Drábek  jakub.drabek@vse.cz 2  K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství do konce druhé světové války prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  prezenční

Ing. Petra Holeňová (roz. Halíková)

xhalp13@vse.cz

4

Vliv normalizace na výuku ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Petr Chalupecký

petr.chalupecky@vse.cz

4

Od reformy k reformě: měnová politika Československa v letech 1945-1953

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Zdenka Johnson

zdenka.johnson@vse.cz

5

Hospodářská politika Německa a USA 1933-1939

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

přerušeno

Ing. Tereza Jozífková

xjozt00@vse.cz

1

Československo-španělské obchodně-politické vztahy v 70. a 80. letech 20. století Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. prezenční

Ing. Timur Kashapov

xkast06@vse.cz

5

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

přerušeno

Ing. Radim Ječný

xjecr01@vse.cz

2

 Duchcovsko-podmokelská dráha 1918-1938

Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

prezenční
 Ing. Tomáš Kremr xkret02@vse.cz  1

Přechod na mírovou ekonomiku u nástupnických států (srovnání Rakouska a Československa) po roce 1918

 prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  prezenční

Ing. Tomáš Nikodym

xnikt00@vse.cz

4

Demokracie, vlastnictví a svoboda: Vývoj ekonomicko-politického myšlení Edvarda Beneše

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

Ing. Lukáš Nikodym

xnikl03@vse.cz

2

Hospodářsko-politické aspekty sporu o metodu: Vliv ekonomického myšlení na tvorbu hospodářské politiky v rámci Rakousko-Uherska a nástupnických států (Rakouska a Československa)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. et Ing. Vladimír Novák

 xnovv45@vse.cz

1

 Vliv vývoje československých událostí na americké rozhodování o tzv. Marshallovu plánu

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

prezenční

Ing. Lukáš Pazdera

 xpazl01@vse.cz  2  Dvouletý hospodářský plán pro roky 1947 a 1948 v Československu  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.  prezenční
Ing. Tereza Pušová  xpust03@vse.cz 2 Irsko mezi „nepokoji“ a válkou. Příspěvek ke studiu vývoje irské ekonomiky a politiky ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prezenční

Ing. Štěpán Růt

xruts01@vse.cz

4

Dopravní politika britských vlád ve 40. a 80. letech 20. století. Dopad politických, ekonomických a sociálních změn na dopravu

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

přerušeno

Ing. Petr Slabý

xslap22@vse.cz

4

Historie britského euroskepticismu

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Tereza Krček (roz. Syrová)

xsyrt00@vse.cz

5

„Ve světle bontonu“. Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

přerušeno

Ing. Martin Vavrek

 xvavm11@vse.cz

1

Hospodářská obnova Československa 1945-1948

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague