Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

27.9.2017 - Startup Festival

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový kurz 5HD343 Státnost v éře absolutismu

Související stránky

KHD  připravila nový kurz  5HD343 Státnost v éře absolutismu.

Přednáška Ireny Kozmanové se věnuje vývoji státnosti v období raného novověku, s důrazem na 17. století. Na příkladech faktorů jako válka, ekonomika, náboženství, zámořské aktivity, diplomacie, dvorská veřejnost umožňuje pochopit specifika fungování státu v raném novověku a srovnat je s „moderním“ státem.

Koná se v pondělí 18:00-19:30  v SB 324 a je zakončena zkouškou ECTS (3 kredity).