KHD vypisuje v ZS2016/17 vedlejší specializace 5HD, 5MV, 5MEP

Katedra hospodářských dějin NF vypisuje pro ZS2016/17 pro navazující magisterský program dvě vedlejší specializace v českém jazyce  a jednu vedlejší specializaci v anglickém jazyce.

 

5HD Novodobé hospodářské dějiny v českém jazyce   Leták 5HD VS KHD

5MV Dějiny mezinárodních vztahů v českém jazyce   Leták 5MV VS KHD

5MEP Modern Economic and Political History v anglickém jazyce Leták 5MEP VS KHD

 

Registrace pro následující semestr probíhají od června do srpna 2016  v systému InSIS.

Bližší informace také :

http://khd.vse.cz/specializace/vedlejsi-specializace-novodobe-hospodarske-dejiny-od-r-200910/

http://khd.vse.cz/information-in-english/masters-degree-minors/masters-program-minor/


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague