Oborová rada – složení, zápisy

Oborová rada oboru doktorského studia „Hospodářské a politické dějiny 20. století“ studijního programu Ekonomie a hospodářská správa.

 

Složení oborové rady

1. prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
2. prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
3. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
4. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FPH VŠE
5. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
6. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
7. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF
8. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D., VŠO Praha
9. prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., FF UK

 

Zápisy ze zasedání oborové rady

Jednání 16.9.2016

Jednání 11.9.2015

Jednání 12. 9. 2014

Jednání 10.-12.3.2013

Jednání 14.11.2012


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague